pracownia aranżacji i stylizacji w fotografii

instruktor – Beata Bols

Zajęcia w formie ćwiczeń, obejmują działania aranżacyjno-stylizacyjne w studio fotograficznym. Przewidywane są również zajęcia w plenerze.
Uczestnicy odpowiadają na zadane tematy, konstruując i aranżując przestrzeń za pomocą prostych środków plastycznych.
Program autorski prowadzącej, obejmuje poszerzenie świadomości i zdobycie praktycznych umiejętności organizowania i porządkowania wizualnego przestrzeni, w fotografii studyjnej, a także w szerszym pojęciu – kreacji artystycznej,
Efektem pracy jest również dokumentacja fotograficzna, prezentowana na wystawach.

 

aranzacja i s1aranzacja i s2